DISCLAIMER

Welkom op de website van Winkelkanaleneiland. Deze website bevat informatie over Winkelkanaleneiland en al haar verrichtingen.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website.

Winkelkanaleneiland streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Winkelkanaleneiland behoudt zich het recht voor om de vermelde informatie op ieder moment te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen.

Winkelkanaleneiland is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolg/vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de website van Winkelkanaleneiland kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Winkelkanaleneiland is hier niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de website van Winkelkanaleneiland gekoppeld zijn.

Indien u zich niet kunt verenigen met deze tekst dan verzoeken wij u vriendelijk deze website te verlaten.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.